ارتباط با ما

آدرس

مشهد - بلوار دانشجو - نبش دانشجو 25 - ساختمان آراکس 2 - طبقه 5 - واحد 501

مدیریت بازرگانی

9180 473 0912

پست الکترونیک

info@karatechnic.com

مدیریت برنامه ریزی و خرید

60 9004 09004

واحد بازرگانی و سفارشات

10 9004 09004

واحد تعمیرات

20 9004 09004

پیام خود را ارسال کنیم